Jesus som människa av kött och blod

Det koinégrekiska ordet sarx

 


I sin bok Den Jesus som aldrig funnits tar författaren Roger Viklund upp några texter av Paulus vilka beskriver Jesus som människa av kött och blod. En av dessa texter är Romarbrevet 1:1-4, ett avsnitt som Viklund gör sitt bästa för att tillbakavisa i dess bokstavliga form. Viklunds exegesförsök är märkligt, men naturligtvis nödvändigt för den som förnekar att det finns tidiga källtexter om den historiske Jesus.

Paulus brev skrevs på koinégrekiska, dåtidens "universella" språk. Koinégrekiskans

transkriberas lämpligen sarx

I sina brev använder Paulus det grekiska substantivet sarx (= kött) 91 gånger.

Dessutom förekommer adjektiven sarkikos och sarkinos sammanlagt 11 gånger. Ser man bara till substantivet sarx förekommer hos Paulus sex betydelsenyanser.

När man tolkar en text bör man i första hand se till den konkreta innebörden och därefter, om sammanhanget så tillåter, undersöka om det också eller istället kan finnas skäl för en bildlig betydelse.

Här exempel på Paulustexter där ordet sarx ska förstås helt bokstavligt:

1. 1 Kor. 15:39

Svensk översättning:
"Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött." (Folkbibelns översättning 1996)

2. Rom. 1:3

Svensk översättning:
"
evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt." (1981 års översättning)
"evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd." (1917 års översättning)

är ackusativformen av

Och vad är då poängen med detta resonemang? Jo, att de har fullständigt fel som försöker påstå att Paulus i sina brev inte känner till någon mänsklig Jesus, alltså en Jesus av kött och blod. Om dessa Jesusförnekare haft rätt skulle Romarbrevet 1:3 naturligtvis inte talat om Guds Son som människa i köttet.

Vi återkommer till de övriga Paulustexter Roger Viklund försöker bortförklara i sin bok.

Här finns fler förklaringar till ordet sarx.
Och här kan man läsa NT:s grekiska texter.

/Kenneth

Till huvudsidan om Jesustro